návrh článku do TIPU 10/07:

Průzkum spokojenosti s dopravou směnných pracovníků

Za pozitivní a věcný přístup předně děkujeme všem, kteří vložili svůj názor do dotazníku.

Z dotazníkové akce vyplývá převažující spokojenost s dopravou do zaměstnání (ať už vlastní, smluvní či veřejnou), kromě dílčích výhrad, z nichž některé jsou popsány dále.

Ze závodu Čenkov nepřišla žádná připomínka, proto se domníváme, že zdejší pracovníci jsou s dopravou spokojeni zcela.

Podrobné komentované vyhodnocení dotazníku je na stránkách Dispečinku.

K vybraným problémům

"Na některých linkách si cestující nesednou, což je po 12 hodinách v práci dost kruté. Mohli by si zdřímnout a místo toho plandají v uličce."

Tento problém se týká zejména svozu na 1.směnu z Příbrami a na 3.směnu noční z Berouna.

Řešíme následovně:

1. Na tyto směny už nedoporučujeme nově nastoupené pracovníky.

2. Pokud je na lince do či z Příbrami objednáno nad 55 cestujících (10 stojících - nejvýš po Jince), požádáme dopravce o posilový autobus, pokud je k dispozici (více aktualita z 21.5.). Nicméně jen výjimečně je tolik objednaných. Proto doporučujeme, aby si cestující u řidiče zkontrolovali, zda jsou zapsáni.

3. Z Příbrami je mimo jiné možné na většinu časů využít souběžný veřejný spoj s přestupem v Hořovicích.

4. Zvažujeme také dopravu cestujících z okolí Hořovic jinými smluvními linkami a veřejnou dopravou.

5. Beroun: zde se jedná v úseku Nižbor-Počaply o veřejnou dopravu.
Až bude dokončena zastávka u závodu na hlavní silnici, máme slíbeno zastavování většiny průběžných veřejných spojů, takže Berounští nebudou odkázáni jen na linku B. 

6. V současnosti jednáme s dopravcem o zastavování aspoň některých spojů na současné zastávce u závodu, ale jde to ztuha, neboť jde o veřejné spoje sloužící i jiným, a zastavení spoj zdrží. Jistě by v této věci pomohla podpora vašeho města na základě žádosti vás, občanů.

"Víkendová linka, která končí v Králově Dvoře, to je taky trochu anomálie,
proč nepopojede alespoň na Třídu Míru na kraj sídliště (cca 2 km)".

Město Beroun je i o víkendu obsluhováno pravidelnou veřejnou dopravou, která obsluhuje v podstatě všechny potřebné zastávky. Z Králova Dvora do Berouna jezdí každou hodinu veřejná linka MHD Beroun, proto by smluvní doprava na tomto úseku byla plýtváním našich omezených prostředků, které je lépe využít tam, kde veřejné spoje vůbec nejezdí. Navíc není jisté, jestli by to současný autobus stíhal, protože pak pokračuje na linku.

Řešením této situace by byl posun časů jinak zřídka využívaných spojů linky B, které bychom bez problémů prodloužili do závodu jako v pracovní dny. I zde by pomohla intervence vašeho města na základě žádosti vás, občanů. My i vedení podniku jsme své možnosti v této věci již vyčerpali.

"Další bolestí je nedodržování jízdního řádu, rychlá nebo příliš pomalá jízda."

Pro řešení těchto případů potřebujeme nutně vědět, kdy a kde se to stalo. Příčiny mohou být různé. Vhodná rychlost jízdy je často subjektivní, ale nesmí být na úkor bezpečnosti. Hlavně by měli řidiči dodržovat jízdní řád, který obyčejně sami navrhují. Proto prosíme o neprodlené a přesné informování v případě nedodržování - hlavně v jaký čas autobus z dané zastávky ten den odjel. Na jedno oznámení za měsíc se díváme samozřejmě jinak, než na 5 po jedné jízdě.

"Horší je informace, že řidič za jízdy píše SMS."

Tato připomínka se vyskytla jen jednou a je spíše kuriozitou. Bezpečnost je důležitá a dodržování dopravních předpisů s tím souvisí. Pokud se necítíte během jízdy bezpečně, ohlaste nám co nejdříve kdy, kde a s kým. Problém řešíme nejdříve domluvou řidiči, pokud by se stížnosti stejného druhu opakovaly, řešili bychom je přes dopravce.

"Jednohodinová cesta do Neumětel, přijde jako anomálie. Působí to tak, že to neumíte zorganizovat. Snad lépe tam nejezdit, než setrvávat na takové projížďce."

Z Neumětel se jede dlouho, to je pravda, přesně to je 46 minut. Z ranní v pracovní dny to je jen 25 minut.

Problém je v tom, že Neumětely jsou jako jediné mimo trasu veřejného spoje z Dobříše a Hostomic do Kostalu. Donedávna jsme tam posílali pro neumětelských 4-5 cestujících extra mikrobus, což bylo příliš nákladné a oni se pravidelně objevovali mezi "drahými" cestujícími.

Sami neumětelští přišli s návrhy upravit linku Dobříš-Hostomice-Zdice: buď aby jela do Neumětel místo do Lhotky, nebo si do Neumětel zajela z Radouše nebo jela přes Neumětely místo přes Skřipel mezi Dobříší a Hostomicemi. První návrh jsme nepodpořili my, protože by se zas nedostali cestující ze Lhotky a ani dopravci se nezamlouval. Druhý návrh by značně prodloužil už tak dlouhou dobu jízdy z Hostomic a Dobříše. Takže zůstal 3. návrh, na který přistoupili dopravce i kraj.

Je to jistě kompromisní řešení. Neumětelští mají jistou dopravu na každou směnu, i když za cenu delší jízdy a dražší jízdenky.

Nově se pro neumětelské otevírá možnost podporované spolujízdy, o čemž se psalo v srpnovém Kostal TIPu.

"N.Jáchymov - není svoz z noční."

Zde se jednalo o dopravu z noční směny v pracovní dny, kdy jsme cestující odkazovali na navazující veřejný spoj z Králova Dvora (zdržení 10-15min). Cílem této úpravy bylo zrychlení dopravy do Roztok a okolí.

Z nedávného bleskového SMS průzkumu mezi roztockými vyplynulo, že jim zajížďka do Jáchymova tolik nevadí, takže smluvní doprava do Jáchymova byla zase obnovena a tato připomínka je již minulostí.

"co jsem chtěl vědět o dopravě a bál jsem se zeptat"

...co jak a proč se děje ve smluvní dopravě lze nalézt v "Pravidlech", které jsou na našich stránkách www.HromadnaDoprava.cz, na intranetu, v brožurkách u nástěnek dispečinku nebo na dispečinku a jako příloha Pracovního řádu. Je tam popsáno, co má dělat dispečink, dopravce, cestující a terénní pracovník, aby smluvní doprava hladce fungovala. Úpravy jsou samozřejmě možné a schvaluje je GF.

Náměty

"příplatek na jízdné ve veřejné dopravě"

Smluvní doprava je obecně velmi drahá, průměrně stojí jedna jízda kolem 45Kč. Takže je logické, že se snažíme využít veřejných spojů, které dotují jiní, zvlášť pokud mají vhodnou trasu a čas.

Je pravda, že ve veřejných spojích (narozdíl od smluvních) platí cestující jízdné, což je jen část nákladů na dopravu. Zbytek se doplácí z lukrativních spojů (např. Zdice-Praha) a dotací Krajského úřadu. Jistý podíl cestujících na dopravě je žádoucí, protože si jinak této nákladné služby ne vždy dostatečně váží.

Spíš hledáme cesty, jak vybírat od cestujících malý příspěvek na smluvní dopravu, když ve vozidlech nám to zákon neumožňuje. Vždyť třeba cestujícím vlastními auty nepřiplácí nikdo na nic.

"uvítal bych zastávku u závodu Zdice"

My také! Usilujeme o ni spolu s GF od začátku činnosti dispečinku. Cena stavby se však stále zvyšuje a částka mimořádně vydaná Kostalem již na dokončení nestačí. S dalšími prostředky Kostalu je problém, protože není běžné, že by se podniky v průmyslových zónách ještě staraly o budování okolní infrastruktury. Orgány státní správy a samosprávy se podílet zatím nemohou nebo nechtějí. Takže se čeká na peníze.

Kde není žalobce, není soudce

Nakonec bychom vás, cestující, chtěli poprosit o další spolupráci. Ta je velmi důležitá, pokud se mají stávající i případné nové problémy natrvalo odstranit. Většinu jich totiž vidíte jako první a mnohdy také jediní.

V případě nějakého problému, který vám je na obtíž, nás co nejdříve informujte. Vždy buďte konkrétní - uveďte kdy a kde, popř. co nebylo správně. Informujte nás i při opakování problému.

Problémy lze hlásit jakkoliv - SMS, emailem, osobně v kanceláři DHD, telefonicky v kanceláři i na pohotovostním telefonu.

Závažnější problémy evidujeme a zveřejňujeme na našich stránkách jejich okolnosti, příčiny i nápravná opatření. Více o tom v pravidlech na dopravu.

Veřejnou dopravu je mnohem účinnější připomínkovat prostřednictvím vašich obecních a městských úřadů, kte jsou hlavní partner veřejných dopravců.