sjednodušená funkce dispečinku

Pomocí spolehlivých přestupů v poptávkové dopravě lze výhodně využít dostupnou linkovou dopravu i při krátkých přestupech, které v běžné linkové dopravě obvykle využít nelze.

Odkazy na fungující systémy poptávkové dopravy v ČR jsou na Wikipedii zde.

Odkazy na některé systémy poptávkové dopravy v zahraničí jsou na Wikipedii zde.

Doprava na zavolání nebo také spoj na zavolání je jiný název pro poptávkovou dopravu.

Veřejná poptávková doprava versus linková

linková doprava x poptavková doprava