Dispečink dopravy vznikl v srpnu 2003 na základě neúměrně rostoucích nákladů na dopravu zaměstnanců v souvislosti s rozšiřováním podniků Kostal v ČR. Původný cíl byl jednorázvě ověřit efektivitu vynaložených nákladů. Náklady jsme nejen dostali pod kontrolu (zastavili nárůst), ale dokonce výrazně snížili, aniž bycho výrazně snížili kvalitu a obslužnou oblast dopravy, proto jsme vybudovali dispečink a dopravu dosud pro tohoto zákazníka zajišťujeme.

Na této stránce naleznete

Analytické informace

Jak se počítá srážka za dopravu

Nákladovost dopravy zaměstnanců

Návrh srážek za minulý měsíc

Jak se počítají náklady na dopravu Cestujícího pro účely statistiky

Průzkumy a dotazníkové akce

Studie pro zlepšení veřejné dopravy

Informace o možnostech použití poptávkové dopravy v MHD

Poptávková doprava vs. pravidelná doprava

Vhodně organizovaná podniková doprava může být pro zaměstnance větší přidanou hodnotou, než kdyby se náklady na ni vynaložené s příslušenstvím přidaly k mzdě.

Uvažujete o dopravě pro zaměstnance? Nechcete si sami hledat nejvhodnější dopravce, hlídat optimalitu stanovených tras, využití vozidel, správnost faktur za dopravu, řešit problémy cestujících s dopravou, srážky a naturální požitek pro zaměstnance, podklady pro dotace úřadu práce?

Prováděná i zanedbaná organizace dopravy vždy něco stojí, i když se nikomu zvlášť neplatí: např. pracovní čas interního pracovníka, u dopravce se dispečink promítne zčásti v ceně. V případě neoptimální dopravy z důvodu nedostatečné nebo špatně motivované optimalizace tras a vozidel se doplácí vyšími náklady na dopravu, část cestujících doplácí neuspokojením jejich dopravní potřeby nebo nižší kvalitou (např. dlouhou dobu jízdy).

Využijte bezplatnou konzultaci ke zvolenému způsobu zajištění dopravy.

Prezentace

Poptávková doprava jako alternativa k rušeným nebo nevyhovujícím linkovým (pravidelným) spojům veřejné dopravy ikona powerpoint nebo nebo zde (on-line). powerpoint internet

Fungování Dispečinku hromadné dopravy ikona powerpoint nebo nebo zde (on-line). powerpoint internet

Doprava zaměstnanců do závodu koncernu Kostal ve Zdicích - informace pro zaměstnance ikona powerpoint nebo nebo zde (on-line). powerpoint internet

< nahoru

Analytické informace

Zpráva o činnosti Dispečinku a dopravě

Každý měsíc rozesíláme zprávu o naší činnosti a o dopravě za minulý kalendářní měsíc.

Zpráva obsahuje aktuální úkoly pro měsíc, vyhodnocení úkolů z minulého měsíce, statistické údaje ohledně dopravy minulého měsíce a seznam cestujících, jejichž přepočtené náklady přesahují dohodnutý limit.

Tyto zprávy rozesíláme e-mailem a v případě, že o ně máte zájem, můžeme vám zprávu také jednorázově nebo pravidelně posílat.

Statistiky

Pro zákazníky můžeme zpracovat různé statistiky, grafy apod. z dat o dopravě, které máme k dispozici, jako jsou např. náklady na cestujícího na určitou jízdu, kapacitní využití vozidla, ujeté vzdálenosti cestujícími i vozidlem atd.

< nahoru

Jak se počítá srážka za dopravu

Pokud hledáte, podle čeho hodnotíme náklady na vaši dopravu, tak přejděte na článek 'Jak se počítají náklady na dopravu Cestujícího pro účely statistiky'. Tento článek se týká výpočtu srážek za dopravu.

Proč a co se platí

Podniková doprava do zaměstnání je poměrně nákladná záležitost a není na ni nárok. Mnozí pracovníci podnikovou dopravu využívat nechtějí nebo nemohou. Proto je spravedlivé, aby se cestující, kteří ji využívají, aspoň částečně podíleli na nákladech.

Cestující se na nákladech podílejí srážkou ze mzdy anebo z peněz u nás složených. Srážka by měla odpovídat ceně, kterou by zaplatili za dopravu, kdyby byla veřejná. Podotýkám, že srážky neuhradí všechny náklady na dopravu. Zbytek nákladů na dopravu a dispečink doplácí podnik anebo zaměstnavatel (např. agentura).

Srážka za měsíc se počítá z jednotlivých jízd podle požadavků. Celková cena za měsíc tedy závisí na počtu jízd, odkud a kam cestující jezdil a do jaké míry používal veřejnou dopravu. Celková částka za měsíc se proto může měsíc od měsíce lišit podle počtu směn, dnů dovolených, svátků apod. Platíte prostě pouze za to, co projedete.

Cestujícím, jež jsou zaměstnanci KKS a KOCR a jejichž měsíční srážka za dopravu by překročila určený limit 500Kč, se strhne pouze tento limit a zbytek ceny dopravy bude prominut, akorát se musí zdanit jako dobře známý naturální požitek. Tedy zvýší se základ pro výpočet daní a odvodů, které dělají asi 1/3 z výše naturálního požitku.

v případě použití přestupu na nebo z veřejné dopravy spočteme cenu poptávkové dopravy tak, že odečteme cenu jízdenky veřejné dopravy od ceny za celou cestu čímž se přestupy zlevní. U veřejné dopravy (SID) to tak funguje jen u některých přestupů, my však zohledňujeme všechny (jsme lepší:).

U Cestujících, kteří však byli zjištěni ve vozidle bez platného požadavku (jeli načerno) se předpokládá, že dopravu využili každý den své docházky či pracovní den a do této výše může být doúčtována, takže jezdit bez nahlášení se nemusí vyplatit.

SID - Středočeská integrovaná doprava

Informace o SID najdete na stránkách Středočeského kraje.

Komu nejde zobrazit nebo nalézt mapa SID na stránkách kraje, koukněte zde na neoficiální archivní mapu.

Výtah z ceníku SID platného od 1.1.2012; Obyčejné jízdné placené v hotovosti.

zón123456
Hotově142230405060

Aktuální tabulka počtu zón a cen mezi různými obcemi je zde: Zóny

Tarifní výjimky

  1. Pro přímou jízdu bez přestupu Králův Dvůr - Zdice a zpět bereme jako 1 zónu. Při přestupu ji však počítáme (stejně jako SID) za 2 zóny. Platí od 1.10.2015.

PID - Pražská integrovaná doprava

Od roku 2019 přechází linky i v našem regionu postupně pod PID. Než však přejdou všechny, budeme "cenu obvyklou" odvozovat od SID, aby byl výpočet jednoznačný. On ani rozdíl není nějak výrazný.

Cena se určuje jak podle zón, tak podle doby jízdy (co je v daném případě pro dopravce výhodnější).

Výtah z ceníku PID platného od 1.10.2018; Obyčejné jízdné placené v hotovosti.

zón123456
min15306090120150
cena121824324046

Informace o PID najdete na stránkách Ropidu.

Příklady stržených částek za poptávkovou dopravu za měsíc

úsekcelá cesta (vd+sml)z toho veřejná dopravasmluvní dopravaza měsíc (přibližně)naturální požitekcelkem odečteno ve výplatěpozn.
zónjízdnézónjízdnéjízdnéjízdjízdné v.d.jízdné sml.srážkazákladodvede se(přibližně)
Příbram - Zdice (smluvní, kostalák)660006028016805001180393893
max. srážka pro zaměstnance Kocr 500Kč
Příbram - Zdice (smluvní, agenturní)66000602801680168001680
pro ostatní cestující není stanoven limit pro srážku
Příbram - Zdice (smluvní+veřejná)6603303028840840500340113613
při částečném použití veřejné dopravy se cena smluvní určí tak, aby celkové jízdné za trasu vyšlo stejně jako bez přestupu
Příbram - Zdice (veřejná)6606600281680000
podobně vychází doprava vlakem z PB do Zdic na nádraží a potom smluvkou (administrativa), protože Zdice jsou jediná zóna a byla již uhrazena ve vlaku; ČD mají jiné ceny, než SID, ale podobné.
Zdice - Kostal Zdice11400142803923920392
 
Hořovice - Kostal Zdice3300030280840500340113613
 
Počaply - Kostal Zdice
(pouze smluvní)
222002228061650011639539
plně smluvní doprava (na některé časy je smluvní doprava v úseku Kostal-Na Knížecí nebo Kostal-u 3 zvonků)
Beroun - Kostal Zdice
(kombinace s veřejnou)
2221148283922242240224
smluvní úsek Kostal-KD dále veřejná doprava KD-Beroun
Králův Dvůr,,Na Knížecí- Kostal Zdice
(kombinace s veřejnou)
2221148283922242240224
zde se jedná o přestup z veřejné dopravy na smluvní i pokud je zajišťován jedním vozidlem, takže tarifní výjimka neplatí
Králův Dvůr,,U tří zvonků - Kostal Zdice
(kombinace s veřejnou)
11400142803923920392
linka B pokračující do KOCR od Tří zvonků už neúčtuje jízdné, bere se jako smluvní doprava
Beroun - Kostal Zdice
(pouze smluvní)
222002228061650011639539
celá trasa smluvní (neplatí se jízdenka) - např. návoz 6h o víkendech
Žebrák - Kostal Zdice222002228061650011639539
 

Poznámky

Návrh srážek za minulý měsíc

Zde je seznam, kdo bude mít za minulý měsíc kolik strženo.

v případě dotazu nebo nejasnosti se prosím obraťte na Dispečink (nejlépe emailem), jsme tu pro vás.

Reklamace

Pokud vám nebude něco jasné anebo vám bude připadat stržená částka nesprávná:

  1. Podívejte se nejprve na své požadavky - i na ty vymazané, jestli nebyly například vymazány pozdě.
  2. Pak obraťte se na Dispečink s konkrétními údaji (kdy, co). Prověříme, vysvětlíme a případné nesrovnalosti napravíme.
  3. Teprve pokud nebudete s řešením spokojeni, pokračujte prosím za vedoucím nebo na osobní oddělení.

< nahoru

Nákladovost dopravy zaměstnanců

Zde uvedené informace zde jsou pro nasměrování, nicméně nezohledňují složitost a neustálou proměnnost naší daňové legislativy; kokrétní případy je vždy nutné předem konzultovat s účetní nebo s poradcem nebo se správcem daně.

Daňový základ zaměstnavatele

Daňový základ zaměstnance

Jako Dispečink máme metodiku k určování ceny obvyklé ke zdanění anebo srážce.

Odkazy

< nahoru

Jak se počítají náklady na dopravu Cestujícího pro účely statistiky

Pokud hledáte, naturální požitek, tedy co a proč se vám strhává za dopravu, tak přejděte na předchozí článek Jak se počítá srážka za dopravu, o tom to zde není.

Prezentace se zjednodušeným a názorným popisem proč a jak se počítá náklady na dopravu je zde ve formátu .pps pro PowerPoint nebo zde (on-line).

Dále je to popsáno zase trochu jinak: Cenu dopravy cestujícího za měsíc počítáme následovně:

  1. z objednávek spočteme cenu každé jízdy poptávkového autobusu či auta
  2. podle nástupních a výstupních zastávek spočteme vzdušné vzdálenosti, o kterou jsme cestující přepravili
  3. cenu autobusu rozdělíme mezi cestující podle vzdušných vzdáleností (kdo jede dál, stojí víc) = cena jedné jízdy cestujícího. (20-700Kč)
  4. ke každému požadavku (poptávkové i veřejné dopravy) připočteme cenu naplánování dopravy dispečinkem (7-10Kč)
  5. ceny jízd cestujících za měsíc sečteme a tím získáme cenu dopravy cestujícího za měsíc (100-5000Kč)
  6. náklady na dopravu cestujícího za měsíc vydělíme počtem skutečně odpracovaných směn = průměrná cena dopravy na směnu (2-250Kč)

Tento způsob výpočtu má zohlednit: čím dál cestující jede, tím víc stojí; na přistavení přispívají všichni; kdo jezdí některé dny vlastní či veřejnou dopravou, tomu se poptávková doprava rozpočte; celková cena cestujících za jízdu by měla být stejná jako cena jízdy dopravce.

Kdo chce vědět více...

Poptávková doprava do práce je nákladná služba a peníze na ni jsou omezené. Aby se tato služba mohla poskytovat trvale a mohlo se vyhovět co nejvíce pracovníkům, je nutné tyto náklady trvale sledovat a optimalizovat. Dispečink tedy sleduje nejen celkové náklady spojené s touto službou, ale i podíl každého cestujícího na ceně Poptávková dopravy. Je zřejmé, že nejdříve je třeba věnovat pozornost přepravám nejdražším. Proto Dispečink rozesílá každý měsíc seznam jízd s nejvyššími náklady, tedy zjednodušeně nejdražších Cestujících. Jsou v něm uvedeni cestující, jejichž průměrná měsíční cena dopravy na odpracovanou směnu překračuje 2-násobek průměru.

Cena jedné jízdy

Prvně se vypočte cena jízdy vozidla. Cena se vypočte z délky trasy podle objednávky pro Dopravce. V ceně musí mít dopravce započtenou i jízdu zpět a přístavné a odstavné, protože to z většiny neproplácíme.

Ceny jsou s Dopravci dohadovány podle toho, co a jak který jezdí a kolik musí přistavovat. Každý má v tomto jiné podmínky, proto je nelze srovnávat. Připlácíme ještě za spolehlivost a ochotu jet, když my potřebujeme (např. většina taxikářů v okresu Beroun odmítá jezdit za standardní cenu před 8hodinou ranní a často odmítnou i cestu odpoledne). Průběžně monitorujeme stav smluvních dopravců v regionu, proto vítáme také tipy Cestujících na nové Dopravce. Rádi je vyzkoušíme. Stát dopravcem se můžete i vy - vizte naše stránky: Hromadná doprava - Informace - Jak se stát dopravcem.

K ceně jízdy vozidla se pak přičte příslušný podíl nákladů na Dispečink (rozpočítáváme podle ceny). V případě osobních vozidel se přičítají ještě daně (DPH 5 nebo 19% a daň z příjmu právnických osob 24%), protože tuto dopravu musí hradit podnik ze svého zisku.

Příklad takové hodně drahé jízdy smluvním autem, které rozváží lidi od autobusu do obcí Křivoklátska mimo trasu, aby byli lidé doma dříve: Objednávka trasy Velká Buková-Újezd-Kublov-Svatá uvádí 31km. V sazbě "osobní auto" má dopravce dohodnutou cenu 21Kč/plný km. Za každé přistavení má dohodnutou jednorázovou cenu 350Kč. Takže Dopravce vyúčtuje za tuto jízdu 350+31*21=1001Kč. Protože se jedná o osobní vozidlo, tak k tomu připočteme DPH 19% a daň z příjmu 24%, tedy 476Kč. Celkem Kostal zaplatí 1001 x1.19 x1.24 = 1477Kč za celou cestu auta (dopravci a státu, u mikrobusů a autobusů daň není).

dopravce
sazba
za přistavení
na počátek trasy a
odstavení z konce trasy
cena za km vzdálenost dopravce účtuje daň ze zisku + DPH % daně v Kč Cesta vyjde na
dopravce z1
Auto8 (5-8míst)
350Kč př. 21Kč/km 31 km 350Kč +21Kč/km*31km =1001Kč 19% + 24% x1.19 x1.24 =1447 Kč

Podíl cestujícího na ceně jízdy

Cenu jízdy vozidla je pak třeba rozdělit mezi cestující. Způsobů se nabízí více - např.:

Při výpočtu se používá vážený průměr, kde váha je právě ta překonaná vzdušná vzdálenost. Ceny dopravy jednotlivých Cestujících by měly odpovídat vzdušným vzdálenostem mezi nástupní a výstupní zastávkou.

Příklad: Tím autem za 1477Kč se svezou 3 paní A,B a C z Velké Bukové do Roztok (odkud pokračují autobusem, který zde nepočítáme), překonají vzdušnou vzdálenosti 1.41km. Potom 2 paní D, E z Újezda na křižovatku u Leontýna na autobus (4.27km). Nakonec zajede do Kublova pro paní F na křižovatku u zeleného kříže u Svaté na autobus (2.95km).

Rozdělení podílu na dopravě pro tuto jednu jízdu je pak následující: paní A, B a C (Buková) se podílejí po 9%, tedy na každou připadá 133Kč, paní D a E (Újezd) po 27.2%, tj. po 402Kč a paní F (Kublov) 18.6%, což je 274Kč. Součet podílů všech cestujících je 100%, to je 1477Kč. K ceně každé jízdy se nakonec přičte podíl na nákladech Dispečinku, t.j. ca. 8 Kč/jízdu a člověka; k ceně Dispečinku se daň nepřidává, protože jde do nákladů, takže cesty A, B,C přišly na 141Kč, D a E na 407Kč a cesta F na 289Kč.

Cestující Úsek překonaná vzdálenost podíl na ceně
celé jízdy %
v Kč podíl na nákladech
Dispečinku
Podíl na pracovníka
A Buková - Roztoky 1.41 km 9.0% 133 Kč 8 Kč 141 Kč
B Buková - Roztoky 1.41 km 9.0% 133 Kč 8 Kč 141 Kč
C Buková - Roztoky 1.41 km 9.0% 133 Kč 8 Kč 141 Kč
D Újezd - křižovatka u Leontýna 4.27 km 27.2% 402 Kč 8 Kč 410 Kč
E Újezd - křižovatka u Leontýna 4.27 km 27.2% 402 Kč 8 Kč 410 Kč
F Kublov - Zelený kříž 2.95 km 18.6% 274 Kč 8 Kč 288.6 Kč
Celkem Buková - Zelený kříž - 100% 1477 Kč 48 Kč 1525 Kč

Náklady na dopravu cestujícího za měsíc

Když se pak všechny podíly cestujícího za měsíc sečtou, vyjde cena za měsíc a ta se podělí počtem směn. Výsledná cena dopravy na směnu je pak v tabulce Nejdražších pracovníků, kterou rozesíláme vedoucím. K tabulce přikládáme dále ceny každé jízdy drahých pracovníků. V případě nejasnosti či pochybnosti o ceně jednotlivé jízdy si poznamenejte její datum a číslo trasy a obraťte se na Dispečink.

< nahoru

Průzkumy a dotazníkové akce

Dotazník ohledně doby příjezdu do podniku

termín: listopad 2019

cíl: Ověřit požadavky cestujících na dobu příjezdu (v souvislosti s požadavkem jedné cestující organizátorky požadující příjezd nejméně 20min před začátkem směny, který tvrdila, že tento názor zastávají všichni cestující z její směny)

způsob provedení:Řidiči dostali jmenný seznam cestujících s preferovanými časy příjezdu v rozsahu 5minut a kolonkou pro podpis. Informovali cestující a seznam nechali během cesty kolovat po vozidle a pak jej vyzvedli.

Vyhodnocení je zde.

Dotazník ohledně dojíždění do práce pro KOCR

termín: září 2011

cíl: Zmapovat dopravní potřeby pracovníků průmyslového areálu Zdice Černín. Při té příležitosti průzkum spokojenosti s podnikovou poptávkovou dopravou (linkovou + smluvní hromadnou).

Vyhodnocení je zde.

Průzkum příjezdů poptávkové dopravy do Zdic

termín: listopad, prosinec 2007

cíl: zmapování příjezdů spojů po 5:55

Na vrátnici sledovali příjezd a odjezd každý den v období 5.11. až 21.12.07.

závěr: po 5:55 přijížděl častěji jen autobus z Hořovic - řešíme: změna jízdy v Komárově, změna nájezdu do křižovatky od Tlustice, možná i vynechání Tlustice na méně frekventované směny

Dotazník "Vyhovuje čas odjezdu podnikové dopravy?"

termín: říjen 2007

cíl: Přehodnotit standardní čas odjezdu (standardně 10min po konci směny) po zavedení píchání na pracovišti.

závěr: do prosince 2007 byly zaznamenány jen dvě reakce požadující posun času:

SMS bleskový dotazník ohledně poptávkové dopravy do N.Jáchymova

termín: červen 2007

cíl: Na základě mnohých žádostí Jáchymovských (i v předchozím dotazníku) proveden průzkum mezi Roztockými a Újezdskými, jestli jim nevadí, kdyby poptávková doprava z noční směny zajížděla do N.Jáchymova (je pro ně o 15.min.delší, ale pro Jáchymovské o 15-20 min kratší a o 12Kč levnější.)

závěr: Větší části těch, co odpověděli, to nevadí. V případě zájmu poskytneme bližší informace.

dotazník skrz veškerou dopravu (nejen poptávkovou) mezi směnnými pracovníky (Doprava na směny)

termín: květen 2007

cíl: zjištění případných závad z hlediska cestujících; názor cestujících na vlakovou dopravu z Příbrami do zaměstnání (pro závod Zdice i Čenkov); možnosti spolujízdy; zjištění spokojenosti cestujících s objednáváním dopravy a dopravou; prostor pro návrhy změn a úprav ze strany cestujících

závěr: Vesměs spokojenost s dopravou; většinu výhrad známe a buď řešíme nebo řešit nelze (kvůli protichůdnosti požadavků).

podklady: Článek k dotazníku o největších bolestech dopravy zde. Podrobný rozbor odpovědí s komentáři zde (.xls).

dotazník mezi složkami podniku (Současnost a budoucnost dopravy zaměstnanců pro Kostal)

termín: duben 2007

cíl: Seznámit zástupce hlavních oddělení v podniku s aktuální podobou dopravy do zaměstnání a poskytnutí příležitostí k předložení vlastních požadavků.

závěr: Návrhy byly zaznamenány strukturovaně do MindMap a projednány s jednatelem a podle jeho rozhodnutí realizovány.

podklady: Úvodní prezentaci můžeme na požádání zaslat, stejně tak MindMap s výsledným stavem. Příklad pro porovnání nákladů mezi pravidelnou smluvní dopravou (obvyklý model) a poptávkovou dopravou (model Kostal) zde (.xls).

dotazník mezi drahými pracovníky

termín: leden-duben 2006

cíl: zmapování dopravní situace drahých pracovníků (s nadprůměrnými náklady na dopravu); možnost k podání návrhů řešení; navázání komunikace s drahými pracovníky; impuls k seznámení dotyčných s příčinami vysokých nákladů na svou dopravu

podklady: Vyhodnocení zájemcům pošleme.

dotazník mezi THP pracovníky (Dotazník pro nesměnné pracovníky z a do závodu Zdice)

termín: červenec 2006

cíl: zjištění možnosti zhromadnění dopravy do zaměstnání nesměnných pracovníků pro závod Zdice

závěr: Kromě stávajících spojů se nejeví reálné možnosti zhromadnění dopravy nesměnných pracovníků. Stávající spoje jsou: linka Hořovice-Zdice a přípoje na veřejnou dopravu z Příbrami, Prahy a Berouna pro závod Zdice

podklady: Souhrnné vyhodnocení následuje. Podrobné vyhodnocení a formulář můžeme poslat.

ikona dotazník

dotazník pro pracovníky závodu Čenkov z Hořovicka a Hostomicka

termín: duben 2005

cíl: Smluvní doprava z oblastí Hořovicko a Hostomicko do závodu Čenkov přestala být opodstatněná. Dotazník měl dát dotyčným cestujícím příležitost přednést nové argumenty pro zachování dopravy a informovat je, že mají možnost smluvně dojíždět do závodu Zdice.

závěr: Doprava byla zrušena kromě několika výjimek pro lisovnu. Část cestujících přešla do Zdic, další začli dojíždět do Čenkova auty.

Další možnosti využití poptávkové dopravy

Studie pro zlepšení veřejné dopravy

Cíle dokumentu:

Stav veřejné dopravy nám není lhostený, proto jsme připravili tento dokument a předali na krajské úřady, na vedení ČD a na ministerstvo dopravy, tedy orgány, které dotují a určují pravidla pro veřejnou dopravu.

Samozřejmě uvítáme možnost podílet se na optimalizaci veřejné dopravy, protože jsme přesvědčeni, že k tomu máme co říci. Ale i kdyby někdo použil naše úvahy ve prospěch veřejné dopravy, je to lepší než nic.

Dokument je ke stažení zde. Je ve formátu MS Word a má 149kB.

< nahoru

Informace pro nové zaměstnavatele a agentury

Přihlášení nového cestujícího do dopravy

aby si mohl pracovník zadávat požadavky na dopravu do Kostalu, musí ho někdo dostat do programu Doprava, ve kterém se sbírají požadavky na dopravu.

pokud to je papírový formulář, pak je nutné razítko agentury.

Žárost lze poslat emailem, ale je na to i formulář, který je na našich stránkách (odkaz je např. v pravidlech). Pokud máte co dělat s pracovníky vaší agentury, kteří pracují v Kostalu, tak se prosím seznamte s pravidly pro cestujícího a zejména se stručnými pravidly, které musí znát každý cestující(k čemuž se mimojiné zákazník zavázal ve smlouvě).

Ten papírový formulář, když pošlete vnitřní poštou na osobní oddělení,tak toho pracovníka do programu většinou zadají.

Pokud se můžete přihlásit do sítě podniku Kostal a máte v ní svůj účet, můžete dostat oprávnění pro zadávání a rušení pracovníků v programu Doprava.

Poté si ten pracovník zadává sám nebo prostřednictvním mistra nebo recepční požadavky na konkrétní jízdy (s předstihem, podle pravidel)

Pro hladký provoz doporučuji podat přihlášku na dopravu účet všem za všechny pracovníky, kteří někdy mohou dopravu používat, již při jejich nástupu, kdy je v Kostalu jejich supervisor uvádí.


Klikněte nahoře do zeleného pruhu pro pokračování do požadované sekce. v černém pruhu je název aktuální stránky.

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 2.8.2021 16:11. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2021