Nabídka služeb.

Audit

Zjištění ukazatelů umožňujících porovnání výkonnosti a efektivity dopravy jako takové anebo konkrétních skupin cestujících (podle směn, pracovišť, bydliště či dalších kritérií).

Analýza podnikové nebo jiné osobní neveřejné i veřejné hromadné dopravy, která umožní posoudit účelnost vynaložených prostředků a případně porovnat linky či oblasti či skupiny cestujících podle různých kritérií. Umožní stanovit přidanou hodnotu dopravy pro konkrétní cestující nebo skupiny cestujících.

3 ~ 30 KCZK

Optimalizace stávající dopravy

Na základě provedené analýzy stávající dopravy a zadaných požadavků. Požadavky se nejčastěji týkají nákladů, ale lze se zaměřit také na spolehlivost dopravy, pohodlnost pro cestující, obsluhovanou oblast, eliminaci souběhů, dopad na životní prostředí apod.

Navrhneme a za spolupráce s podnikem postupně zavedeme příšlušná optimalizační opatření.

5 ~ 60 KCZK

Zavedení hromadné dopravy

Příprava dopravy - jak pravidelné, tak nepravidelné, příp. poptávkové. Doprava může navazovat na stávající veřejnou nebo jinou neveřejnou dopravu.

Připravíme linky nebo mechanismus, jak se budou plánovat, postup aktualizace, kontrolní mechanismy (např. měsíční vyhodnocování apod.). Můžeme vyhledat vhodné dopravce v regionu.

6 ~ 100 KCZK

Provozování osobní dopravy

Zajistíme službu dispečinku spojenou s průběžným sledováním efektivity vynaložených výdajů a evidencí a šetřením problémů.

6 ~ 100 KCZK/M


Působnost služeb

Tyto služby jsme schopni poskytovat v rámci celé Evropské unie. Zkušenost máme v České Republice a Bulharsku.

Cena služby

Pro představu je za každou nabídkou orientační rozsah nákladů

Níže je ceník dílčích služeb pro středně velký tuzemský podnik:


Klikněte nahoře do zeleného pruhu pro pokračování do požadované sekce. v černém pruhu je název aktuální stránky.

|

  (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2022